श्री धन्वन्तरि अष्टोत्तर शतनामावली | Dhanvantari Ashtottara Shatanamavali

M Prajapat
0

श्री धन्वन्तरि अष्टोत्तर शतनामावली | Dhanvantari Ashtottara Shatanamavali

ॐ धन्वन्तरये नमः ।
ॐ सुधापूर्णकलशाढ्यकराय नम: ।
ॐ हरये नम: ।
ॐ जरामृतित्रस्तदेवप्रार्थनासाधकाय नम: ।
ॐ प्रभवे नम: ।
ॐ निर्विकल्पाय नम: ।
ॐ निस्समानाय नम: ।
ॐ मन्दस्मितमुखाम्बुजाय नम: ।
ॐ आञ्जनेयप्रापिताद्रये नम: ।
ॐ पार्श्वस्थविनतासुताय नम: ।
ॐ निमग्नमन्दरधराय नम: ।
ॐ कूर्मरूपिणे नम: ।
ॐ बृहत्तनवे नम: ।
ॐ नीलकुञ्चितकेशान्ताय नम: ।
ॐ परमाद्भुतरूपधृते नम: ।
ॐ कटाक्षवीक्षणाश्वस्तवासुकये नम: ।
ॐ सिंहविक्रमाय नम: ।
ॐ स्मर्तृहृद्रोगहरणाय नम: ।
ॐ महाविष्ण्वंशसम्भवाय नम: ।
ॐ प्रेक्षणीयोत्पलश्यामाय नमः नम: ।
ॐ आयुर्वेदाधिदैवताय नमः नम: ।
ॐ भेषजग्रहणानेहस्स्मरणीयपदाम्बुजाय नम: ।
ॐ नवयौवनसम्पन्नाय नम: ।
ॐ किरीटान्वितमस्तकाय नम: ।
ॐ नक्रकुण्डलसंशोभिश्रवणद्वयशष्कुलये नम: ।
ॐ दीर्घपीवरदोर्दण्डाय नम: ।
ॐ कम्बुग्रीवाय नम: ।
ॐ अम्बुजेक्षणाय नम: ।
ॐ चतुर्भुजाय नम: ।
ॐ शङ्खधराय नम: ।
ॐ चक्रहस्ताय नम: ।
ॐ वरप्रदाय नम: ।
ॐ सुधापात्रे परिलसदाम्रपत्रलसत्कराय नम: ।
ॐ शतपद्याढ्यहस्ताय नम: ।
ॐ कस्तूरीतिलकाञ्चिताय नम: ।
ॐ सुकपोलाय नम: ।
ॐ सुनासाय नम: ।
ॐ सुन्दरभ्रूलताञ्चिताय नम: ।
ॐ स्वङ्गुलीतलशोभाढ्याय नम: ।
ॐ गूढजत्रवे नमः नम: ।
ॐ महाहनवे नमः नम: ।
ॐ दिव्याङ्गदलसद्बाहवे नम: ।
ॐ केयूरपरिशोभिताय नम: ।
ॐ विचित्ररत्नखचितवलयद्वयशोभिताय नम: ।
ॐ समोल्लसत्सुजातांसाय नम: ।
ॐ अङ्गुलीयविभूषिताय नम: ।
ॐ सुधागन्धरसास्वादमिलद्भृङ्गमनोहराय नम: ।
ॐ लक्ष्मीसमर्पितोत्फुल्लकञ्जमालालसद्गलाय नम: ।
ॐ लक्ष्मीशोभितवक्षस्काय नम: ।
ॐ वनमालाविराजिताय नम: ।
ॐ नवरत्नमणीक्लृप्तहारशोभितकन्धराय नम: ।
ॐ हीरनक्षत्रमालादिशोभारञ्जितदिङ्मुखाय नम: ।
ॐ विरजोऽम्बरसंवीताय नम: ।
ॐ विशालोरसे नम: ।
ॐ पृथुश्रवसे नम: ।
ॐ निम्ननाभये नम: ।
ॐ सूक्ष्ममध्याय नम: ।
ॐ स्थूलजङ्घाय नम: ।
ॐ निरञ्जनाय नम: ।
ॐ सुलक्षणपदाङ्गुष्ठाय नमः नम: ।
ॐ सर्वसामुद्रिकान्विताय नमः नम: ।
ॐ अलक्तकारक्तपादाय नम: ।
ॐ मूर्तिमद्वार्धिपूजिताय नम: ।
ॐ सुधार्थान्योन्यसंयुध्यद्देवदैतेयसान्त्वनाय नम: ।
ॐ कोटिमन्मथसङ्काशाय नम: ।
ॐ सर्वावयवसुन्दराय नम: ।
ॐ अमृतास्वादनोद्युक्तदेवसङ्घापरिष्टुताय नम: ।
ॐ पुष्पवर्षणसंयुक्तगन्धर्वकुलसेविताय नम: ।
ॐ शङ्खतूर्यमृदङ्गादिसुवादित्राप्सरोवृताय नम: ।
ॐ विष्वक्सेनादियुक्पार्श्वाय नम: ।
ॐ सनकादिमुनिस्तुताय नम: ।
ॐ साश्चर्यसस्मितचतुर्मुखनेत्रसमीक्षिताय नम: ।
ॐ साशङ्कसम्भ्रमदितिदनुवंश्यसमीडिताय नम: ।
ॐ नमनोन्मुखदेवादिमौलिरत्नलसत्पदाय नम: ।
ॐ दिव्यतेजःपुञ्जरूपाय नम: ।
ॐ सर्वदेवहितोत्सुकाय नम: ।
ॐ स्वनिर्गमक्षुब्धदुग्धवाराशये नम: ।
ॐ दुन्दुभिस्वनाय नम: ।
ॐ गन्धर्वगीतापदानश्रवणोत्कमहामनसे नम: ।
ॐ निष्किञ्चनजनप्रीताय नमः नम: ।
ॐ भवसम्प्राप्तरोगहृते नमः नम: ।
ॐ अन्तर्हितसुधापात्राय नम: ।
ॐ महात्मने नम: ।
ॐ मायिकाग्रण्यै नम: ।
ॐ क्षणार्धमोहिनीरूपाय नम: ।
ॐ सर्वस्त्रीशुभलक्षणाय नम: ।
ॐ मदमत्तेभगमनाय नम: ।
ॐ सर्वलोकविमोहनाय नम: ।
ॐ स्रंसन्नीवीग्रन्थिबन्धासक्तदिव्यकराङ्गुलये नम: ।
ॐ रत्नदर्वीलसद्धस्ताय नम: ।
ॐ देवदैत्यविभागकृते नम: ।
ॐ सङ्ख्यातदेवतान्यासाय नम: ।
ॐ दैत्यदानववञ्चकाय नम: ।
ॐ देवामृतप्रदात्रे नम: ।
ॐ परिवेषणहृष्टधिये नम: ।
ॐ उन्मुखोन्मुखदैत्येन्द्रदन्तपङ्क्तिविभाजकाय नम: ।
ॐ पुष्पवत्सुविनिर्दिष्टराहुरक्षःशिरोहराय नम: ।
ॐ राहुकेतुग्रहस्थानपश्चाद्गतिविधायकाय नम: ।
ॐ अमृतालाभनिर्विण्णयुध्यद्देवारिसूदनाय नम: ।
ॐ गरुत्मद्वाहनारूढाय नमः नम: ।
ॐ सर्वेशस्तोत्रसंयुताय नमः नम: ।
ॐ स्वस्वाधिकारसन्तुष्टशक्रवह्न्यादिपूजिताय नम: ।
ॐ मोहिनीदर्शनायातस्थाणुचित्तविमोहकाय नम: ।
ॐ शचीस्वाहादिदिक्पालपत्नीमण्डलसन्नुताय नम: ।
ॐ वेदान्तवेद्यमहिम्ने नम: ।
ॐ सर्वलोकैकरक्षकाय नम: ।
ॐ राजराजप्रपूज्याङ्घ्रये नम: ।
ॐ चिन्तितार्थप्रदायकाय नम: ।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!