वरद गणेश अष्टोत्तर शतनामावली | Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali

वरद गणेश अष्टोत्तर शतनामावली | Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali

ॐ गणेशाय नम:
ॐ विघ्नराजाय नम:
ॐ विघ्नहन्त्रे नम:
ॐ गणाधिपाय नम:
ॐ लम्बोदराय नम:
ॐ वक्रतुण्डाय नम:
ॐ विकटाय नम:
ॐ गणनायकाय नम: 
ॐ गजास्याय नम:
ॐ सिद्धिदात्रे नम:
ॐ खर्वाय नम:
ॐ मूषिकवाहनाय नम: 
ॐ मूषका नम:
ॐ गणराजाय नम:
ॐ शैलजानन्ददायकाय नम:
ॐ गुहाग्रजाय नम:
ॐ महातेजसे नम: 
ॐ कुब्जाय नम:
ॐ भक्तप्रियाय नम:
ॐ प्रभवे नम:
ॐ सिन्दूराभाय नम:
ॐ गणाध्यक्षाय नम:
ॐ त्रिनेत्राय नम: 
ॐ धनदायकाय नम:
ॐ वामनाय नम:
ॐ शूर्पकर्णाय नम:
ॐ धूम्राय नम:
ॐ शंकरनन्दना नम:
ॐ सर्वार्तिनाशकाय नम:
ॐ विज्ञा नम:
ॐ कपिलाय नम:
ॐ मोदकप्रिया नम:
ॐ संकष्टनाशनाय नम:
ॐ देवाय नम:
ॐ सुरासुरनमस्कृताय नम:
ॐ उमासुताय नम:
ॐ कृपालव नम:
ॐ सर्वज्ञाय नम:
ॐ प्रियदर्शनाय नम:
ॐ हेरम्बाय नम:
ॐ रक्तनेत्राय नम:
ॐ स्थूलमूर्तये नम:
ॐ प्रतापवते नम:
ॐ सुखदाय नम:
ॐ कार्यकर्त्रे नम:
ॐ बुद्धिदाय नम:
ॐ व्याधिनाशकाय नम:
ॐ इक्षुदण्डप्रियाय नम:
ॐ शूराय नम:
ॐ क्षमायुक्ता नम:
ॐ अघनाशकाय नम:
ॐ एकदन्ताय नम: 
ॐ महोदराय नम:
ॐ सर्वदाय नम:
ॐ गजकर्षकाय नम:
ॐ विनायकाय नम:
ॐ जगत्पूज्याय नम:
ॐ फलदाय नम: 
ॐ भक्तवत्सलाय नम:
ॐ विद्याप्रदाय नम:
ॐ महोत्साहाय नम:
ॐ दुःखदौर्भाग्यनाशनाय नम:
ॐ मिष्टप्रियाय नम:
ॐ फालचन्द्राय नम:
ॐ नित्यसौभाग्यवर्धनाय नम:
ॐ दानपूरार्द्रगण्डाय नम: 
ॐ अंशकाय नम:
ॐ विबुधप्रियाय नम:
ॐ रक्ताम्बरधराय नम:
ॐ श्रेष्ठाय नम:
ॐ सुभगाय नम:
ॐ नागभूषणाय नम:
ॐ शत्रुध्वंसिने नम:
ॐ चतुर्बाहवे नम:
ॐ सौम्याय नम:
ॐ दारिद्र्यनाशकाय नम:
ॐ आदिपूज्याय नम:
ॐ दयाशीला नम:
ॐ रक्तमुण्डाय नम:
ॐ महोदयाय नम:
ॐ सर्वगाय नम:
ॐ सौख्यकृत नम:
ॐ शुद्धाय नम: 
ॐ कृत्यपूज्या नम:
ॐ बुधप्रियाय नम:
ॐ सर्वदेवमया नम:
ॐ शान्ताय नम:
ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदायकाय नम:
ॐ विद्यावते नम:
ॐ दानशीलाय नम:
ॐ वेदविदे नम: 
ॐ मन्त्रविदे नम:
ॐ सुधिये नम:
ॐ अविज्ञातगतये नम:
ॐ ज्ञानिने नम:
ॐ ज्ञानिगम्याय नम:
ॐ मुनिस्तुताय नम:
ॐ योगज्ञाय नम:
ॐ योगपूज्याय नम:
ॐ फालनेत्राय नम:
ॐ शिवात्मजाय नम:
ॐ सर्वमन्त्रमयाय नम: 
ॐ श्रीमते नम:
ॐ अवशाय नम:
ॐ वशकारकाय नम:
ॐ विघ्नध्वंसिने नम:
ॐ सदाहृष्टाय नम:
ॐ भक्तानां फलदायकाय नम:

Comments