श्री काली ककारादि नाम अष्टोत्तर शतनामावली | Kali Kakaradi Naam Ashtottara Shatanamavali

M Prajapat
0

श्री काली ककारादि नाम अष्टोत्तर शतनामावली | Kali Kakaradi Naam Ashtottara Shatanamavali

॥ श्रीकालीककारादिनामशताष्टकनामावली ॥

श्रीकाल्यै नमः ।
श्रीकपालिन्यै नमः ।
श्रीकान्तायै नमः ।
श्रीकामदायै नमः ।
श्रीकामसुन्दर्यै नमः ।
श्रीकालरात्रयै नमः ।
श्रीकालिकायै नमः ।
श्रीकालभैरवपूजिताजै नमः ।
श्रीकुरुकुल्लायै नमः ।
श्रीकामिन्यै नमः ।
श्रीकमनीयस्वभाविन्यै नमः ।
श्रीकुलीनायै नमः ।
श्रीकुलकर्त्र्यै नमः ।
श्रीकुलवर्त्मप्रकाशिन्यै नमः ।
श्रीकस्तूरीरसनीलायै नमः ।
श्रीकाम्यायै नमः ।
श्रीकामस्वरूपिण्यै नमः ।
श्रीककारवर्णनिलयायै नमः ।
श्रीकामधेनवे नमः ।
श्रीकरालिकायै नमः ।
श्रीकुलकान्तायै नमः ।
श्रीकरालास्यायै नमः ।
श्रीकामार्त्तायै नमः ।
श्रीकलावत्यै नमः ।
श्रीकृशोदर्यै नमः ।
श्रीकामाख्यायै नमः ।
श्रीकौमार्यै नमः ।
श्रीकुलपालिन्यै नमः ।
श्रीकुलजायै नमः ।
श्रीकुलकन्यायै नमः ।
श्रीकलहायै नमः ।
श्रीकुलपूजितायै नमः ।
श्रीकामेश्वर्यै नमः ।
श्रीकामकान्तायै नमः ।
श्रीकुञ्जरेश्वरगामिन्यै नमः ।
श्रीकामदात्र्यै नमः ।
श्रीकामहर्त्र्यै नमः ।
श्रीकृष्णायै नमः ।
श्रीकपर्दिन्यै नमः ।
श्रीकुमुदायै नमः ।
श्रीकृष्णदेहायै नमः ।
श्रीकालिन्द्यै नमः ।
श्रीकुलपूजितायै नमः ।
श्रीकाश्यप्यै नमः ।
श्रीकृष्णमात्रे नमः ।
श्रीकुलिशाङ्ग्यै नमः ।
श्रीकलायै नमः ।
श्रीक्रींरूपायै नमः ।
श्रीकुलगम्यायै नमः ।
श्रीकमलायै नमः ।
श्रीकृष्णपूजितायै नमः ।
श्रीकृशाङ्ग्यै नमः ।
श्रीकिन्नर्यै नमः ।
श्रीकर्त्र्यै नमः ।
श्रीकलकण्ठ्यै नमः ।
श्रीकार्तिक्यै नमः ।
श्रीकम्बुकण्ठ्यै नमः ।
श्रीकौलिन्यै नमः ।
श्रीकुमुदायै नमः ।
श्रीकामजीविन्यै नमः ।
श्रीकुलस्त्रियै नमः ।
श्रीकीर्तिकायै नमः ।
श्रीकृत्यायै नमः ।
श्रीकीर्त्यै नमः ।
श्रीकुलपालिकायै नमः ।
श्रीकामदेवकलायै नमः ।
श्रीकल्पलतायै नमः ।
श्रीकामाङ्गवर्धिन्यै नमः ।
श्रीकुन्तायै नमः ।
श्रीकुमुदप्रीतायै नमः ।
श्रीकदम्बकुसुमोत्सुकायै नमः ।
श्रीकादम्बिन्यै नमः ।
श्रीकमलिन्यै नमः ।
श्रीकृष्णानन्दप्रदायिन्यै नमः ।
श्रीकुमारीपूजनरतायै नमः ।
श्रीकुमारीगणशोभितायै नमः ।
श्रीकुमारीरञ्जनरतायै नमः ।
श्रीकुमारीव्रतधारिण्यै नमः ।
श्रीकङ्काल्यै नमः ।
श्रीकमनीयायै नमः ।
श्रीकामशास्त्रविशारदायै नमः ।
श्रीकपालखट्वाङ्गधरायै नमः ।
श्रीकालभैरवरूपिण्यै नमः ।
श्रीकोटर्यै नमः ।
श्रीकोटराक्ष्यै नमः ।
श्रीकाश्यै नमः ।
श्रीकैलासवासिन्यै नमः ।
श्रीकात्यायिन्यै नमः ।
श्रीकार्यकर्यै नमः ।
श्रीकाव्यशास्त्रप्रमोदिन्यै नमः ।
श्रीकामाकर्षणरूपायै नमः ।
श्रीकामपीठनिवासिन्यै नमः ।
श्रीकङ्किन्यै नमः ।
श्रीकाकिन्यै नमः ।
श्रीक्रीडायै नमः ।
श्रीकुत्सितायै नमः ।
श्रीकलहप्रियायै नमः ।
श्रीकुण्डगोलोद्भवप्राणायै नमः ।
श्रीकौशिक्यै नमः ।
श्रीकीर्तिवर्द्धिन्यै नमः ।
श्रीकुम्भस्तन्यै नमः ।
श्रीकटाक्षायै नमः ।
श्रीकाव्यायै नमः ।
श्रीकोकनदप्रियायै नमः ।
श्रीकान्तारवासिन्यै नमः ।
श्रीकान्त्यै नमः ।
श्रीकठिनायै नमः ।
श्रीकृष्णवल्लभायै नमः ।

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!