श्री ललिता लकारादि अष्टोत्तर शतनामावली | Lalita Lakaradi Ashtottara Shatanamavali

M Prajapat
0

श्री ललिता लकारादि अष्टोत्तर शतनामावली | Lalita Lakaradi Ashtottara Shatanamavali

श्री लक्ष्म्यै नमः ।
श्री लोलाक्ष्यै नमः ।
श्री ललितायै नमः ।
श्री लक्ष्मणायै नमः ।
श्री लक्ष्मणार्चितायै नमः ।
श्री लक्ष्मणप्राणरक्षिण्यै नमः ।
श्री लाकिन्यै नमः ।
श्री लक्ष्मणप्रियायै नमः ।
श्री लोलायै नमः ।
श्री लकारायै नमः । 
श्री लोमशायै नमः ।
श्री लोलजिह्वायै नमः ।
श्री लज्जावत्यै नमः ।
श्री लक्ष्यायै नमः ।
श्री लाक्ष्यायै नमः ।
श्री लक्षरतायै नमः ।
श्री लकाराक्षरभूषितायै नमः ।
श्री लोललयात्मिकायै नमः ।
श्री लीलायै नमः ।
श्री लीलावत्यै नमः । 
श्री लाङ्गल्यै नमः ।
श्री लावण्यामृतसारायै नमः ।
श्री लावण्यामृतदीर्घिकायै नमः ।
श्री लज्जायै नमः ।
श्री लज्जामत्यै नमः ।
श्री लज्जायै नमः ।
श्री ललनायै नमः ।
श्री ललनप्रियायै नमः ।
श्री लवणायै नमः ।
श्री लवल्यै नमः । 
श्री लसायै नमः ।
श्री लाक्षिव्यै नमः ।
श्री लुब्धायै नमः ।
श्री लालसायै नमः ।
श्री लोकमात्रे नमः ।
श्री लोकपूज्यायै नमः ।
श्री लोकजनन्यै नमः ।
श्री लोलुपायै नमः ।
श्री लोहितायै नमः ।
श्री लोहिताक्ष्यै नमः । 
श्री लिङ्गाख्यायै नमः ।
श्री लिङ्गेश्यै नमः ।
श्री लिङ्गगीत्यै नमः ।
श्री लिङ्गभवायै नमः ।
श्री लिङ्गमालायै नमः ।
श्री लिङ्गप्रियायै नमः ।
श्री लिङ्गाभिधायिन्यै नमः ।
श्री लिङ्गायै नमः ।
श्री लिङ्गनामसदानन्दायै नमः ।
श्री लिङ्गामृतप्रीतायै नमः । 
श्री लिङ्गार्चिनप्रीतायै नमः ।
श्री लिङ्गपूज्यायै नमः ।
श्री लिङ्गरूपायै नमः ।
श्री लिङ्गस्थायै नमः ।
श्री लिङ्गालिङ्गनतत्परायै नमः ।
श्री लतापूजनरतायै नमः ।
श्री लतासाधकतुष्टिदायै नमः ।
श्री लतापूजकरक्षिण्यै नमः ।
श्री लतासाधनसिद्धिदायै नमः ।
श्री लतागृहनिवासिन्यै नमः । 
श्री लतापूज्यायै नमः ।
श्री लताराध्यायै नमः ।
श्री लतापुष्पायै नमः ।
श्री लतारतायै नमः ।
श्री लताधारायै नमः ।
श्री लतामय्यै नमः ।
श्री लतास्पर्शनसन्त्ष्टायै नमः ।
श्री लताऽऽलिङ्गनहर्षतायै नमः ।
श्री लताविद्यायै नमः ।
श्री लतासारायै नमः । 
श्री लताऽऽचारायै नमः ।
श्री लतानिधये नमः ।
श्री लवङ्गपुष्पसन्तुष्टायै नमः ।
श्री लवङ्गलतामध्यस्थायै नमः ।
श्री लवङ्गलतिकारूपायै नमः ।
श्री लवङ्गहोमसन्तुष्टायै नमः ।
श्री लकाराक्षरपूजितायै नमः ।
श्री लकारवर्णोद्भवायै नमः । 
श्री लकारवर्णभूषितायै नमः ।
श्री लकारवर्णरुचिरायै नमः । 
श्री लकारबीजोद्भवायै नमः ।
श्री लकाराक्षरस्थितायै नमः ।
श्री लकारबीजनिलयायै नमः ।
श्री लकारबीजसर्वस्वायै नमः ।
श्री लकारवर्णसर्वाङ्ग्यै नमः ।
श्री लक्ष्यछेदनतत्परायै नमः ।
श्री लक्ष्यधरायै नमः ।
श्री लक्ष्यघूर्णायै नमः ।
श्री लक्षजापेनसिद्धिदायै नमः ।
श्री लक्षकोटिरूपधरायै नमः । 
श्री लक्षलीलाकलालक्ष्यायै नमः ।
श्री लोकपालेनार्चितायै नमः ।
श्री लाक्षारागविलोपनायै नमः ।
श्री लोकातीतायै नमः ।
श्री लोपमुद्रायै नमः ।
श्री लज्जाबीजस्वरूपिण्यै नमः ।
श्री लज्जाहीनायै नमः ।
श्री लज्जामय्यै नमः ।
श्री लोकयात्राविधायिन्यै नमः ।
श्री लास्यप्रियायै नमः । 
श्री लयकर्यै नमः ।
श्री लोकलयायै नमः ।
श्री लम्बोदर्यै नमः ।
श्री लघिमादिसिद्धिदात्र्यै नमः ।
श्री लावण्यनिधिदायिन्यै नमः ।
श्री लकारवर्णग्रथितायै नमः ।
श्री लँबीजायै नमः ।
श्री ललिताम्बिकायै नमः । 

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!